Lai nodrošinātu kvalitatīvākus pakalpojumus, šī vietne izmanto sīkdatnes. Ja jūs turpināt pārlūkot Aurix tīmekļa vietni, nemainot savus sīkdatņu iestatījumus, mēs uzskatīsim, ka esat piekrituši saņemt visas Aurix tīmekļa vietnes sīkdatnes. Jūs varat jebkurā laikā mainīt savus sīkdatņu iestatījumus. Detalizētāka informācija .

Vispārējie Nomas noteikumi

AUTOMAŠĪNAS REZERVĀCIJA: Attēlotā automašīna ir piemērs. Automašīnas markas vai modeļi konkrētās grupas ietvaros var mainīties.

REZERVĀCIJAS ATCELŠANA: Par iepriekš apmaksātu rezervāciju nauda tiks atgriezta pilnā apmērā, ja rezervācija tiks atcelta 3 (trīs) dienas pirms plānotās nomas. Nauda tiks pārskaitīta uz to bankas kontu, no kura tika veikta samaksa par rezervāciju.

Savlaicīgi saņemot paziņojumu par nomas atcelšanu (e-pasts reservations@aurix.lv), iemaksātā nomas maksa 30 (trīsdesmit) dienu laikā tiks atmaksāta uz to bankas kontu, no kura tika veikta samaksa par rezervāciju.

IZMAIŅAS SAŅEMOT AUTOMAŠĪNU: Ja ir nepieciešama lielāka automašīna kā rezervēts, vai automašīna ir nepieciešama uz ilgāku nomas periodu, tad, atkarībā no auto pieejamības, par papildus samaksu nomnieks tiks nodrošināts ar piemērotu automašīnu.

ADMINISTRĒŠANAS MAKSA PAR NEIERAŠANOS:

a. ja iepriekš apmaksāta rezervācija netiek atcelta 3 (trīs) dienas pirms plānotās nomas, AuRIX patur tiesības ieturēt administrēšanas maksu par neierašanos 40.00 EUR apmērā;

b. ja automašīna netiks izņemta 1 stundas laikā pēc plānotās nomas vai, ja automašīna netiks izņemta lidostas birojos 2 stundu laikā pēc lidmašīnas ielidošanas (rezervācijā norādīts reisa numurs), AuRIX patur tiesības piemērot administrēšanas maksu par neierašanos 40.00 EUR apmērā.

AUTOMAŠĪNAS ATDOŠANA PIRMS LAIKA: Atdodot automašīnu pirms paredzētā nomas termiņa beigām, samaksātā nomas maksa par neizmantotajām nomas dienām netiks atmaksāta.

APMAKSAS VEIDI: Auto nomu var apmaksāt internetā vai ar maksājuma karti AuRIX birojā, pirms automašīnas saņemšanas. Veicot apmaksu internetā, tiks veikta maksājuma kartes autorizācija. Maksājuma kartē jābūt pieejamiem pietiekoši daudz finanšu līdzekļiem, lai segtu visas paredzamās izmaksas.

Saņemot automašīnu, apmaksu var veikt tikai ar bezskaidras naudas norēķinu starpniecību.

MAKSĀJUMA KARTES: Norēķinus par nomu var veikt ar Mastercard un Visa maksājuma kartēm.

MAKSĀJUMA IDENTIFIKĀCIJA: Personai, kura ir veikusi nomas apmaksu internetā, ir jābūt personai, kura izmantos automašīnu. Personas identifikācijai un drošībai, automašīnas saņemšanas brīdī, nomniekam ir jāuzrāda tā pati maksājuma karte, ar kuru tika apmaksāta noma.

DEGVIELA: Nomnieks saņem automašīnu ar pilnu degvielas tvertni. Pēc nomas automašīna jāatdod ar pilnu degvielas tvertni. Ja, nomniekam pēc nomas atdodot automašīnu, degvielas tvertne nav pilna, tiks aprēķināta un ieturēta līgumā paredzētā maksa par degvielu.

PĀRVIETOŠANĀS IEROBEŽOJUMI: Pārvietošanās ar nomas automašīnu ir atļauta Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Izbraukšanai ar nomas automašīnu uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir nepieciešama iepriekšēja rakstiska saskaņošana ar AuRIX, kā arī jāsedz papildus apdrošināšanas izmaksas.

NOMAS MAKSA: Dienas nomas maksa tiek aprēķināta par 24 stundām. Nomas maksā ir iekļauta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, atbildības samazināšana automašīnas bojājumu gadījumā un atbildības samazināšana automašīnas vai to daļu zādzības gadījumā.

Pārsniedzot vienas nomas dienas 24 stundu limitu vairāk kā par 29 minūtēm, tiks aprēķināta maksa par vēl vienu pilnu dienu.

PERSONU APLIECINOŠI DOKUMENTI: Nomniekam un vadītājam jāuzrāda pase vai identifikācijas karte un derīga autovadītāja apliecība.

APDROŠINĀŠANA: Visu automašīnu vadītāju atbildība ir apdrošināta pret trešo personu veselībai vai dzīvībai nodarītiem kaitējumiem, kā arī pret trešo personu mantas bojāšanu vai iznīcināšanu.

Atbildības samazināšana samazina Nomnieka atbildību automašīnas bojājumu un automašīnas vai tās daļu zādzības gadījumā līdz 400.00 EUR automašīnas grupām A, B, C, D, E, F, G, H, I, J un līdz 800.00 EUR pārējām automašīnu grupām.

ATBILDĪBAS SAMAZINĀŠANAS SPĒKĀ NEESAMĪBA: Ja nomnieka rīcībā konstatēta neuzmanība vai nomnieks pārkāpj kādu no līguma noteikumiem, īpaši gadījumā, ja nav sastādīts attiecīgs policijas protokols vai reģistrēts zādzības fakts, un, ja ceļu satiksmes negadījuma laikā automašīnu vadīja nomas līgumā nenorādīts vadītājs, pat ja nomnieks samaksājis apdrošināšanas maksājumus par atbildības samazināšanu, tas neatbrīvo nomnieku no pilnas zaudējumu atlīdzināšanas.

VECUMA IEROBEŽOJUMS UN AUTOVADĪTĀJA STĀŽS: Automašīnas vadītāja minimālais vecums ir 23 gadi, izņemot automašīnu grupas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,  kuras var nomāt no 20 gadu vecuma, ja autovadītāja stāžs ir vismaz viens pilns kalendārais gads.

PAPILDUS AUTOVADĪTĀJI: Par katru papildus autovadītāju, kas norādīts nomas līgumā, tiks aprēķināta papildus maksa.

SODI: Visus sodus par administratīvo un satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas veikti automašīnas lietošanas laikā, sedz nomnieks. Par automašīnas dokumentu un / vai atslēgu nozaudēšanu nomnieks maksā automašīnas dokumentu vai atslēgu atjaunošanas administrēšanas izdevumus 399.00 EUR apmērā.

Par katru satiksmes noteikumu pārkāpumu un / vai administratīvo pārkāpumu apstrādāšanu, papildus sodam, tiks iekasēta administrēšanas maksa 40.00 EUR apmērā.